ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΚΑΙ DAN

Η Επιτροπή Ιεραρχίας DAN και Επιμόρφωσης θα διοργανώσει το μήνα Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο του 2016 σεμινάριο και εξετάσεις για 3ο και 4ο DAN.

Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την εκδήλωση ενδιαφέροντός τους για τη συμμετοχή τους στο εν λόγω σεμινάριο στην Ομοσπονδία ηλεκτρονικά στο director@hjf.gr μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου 2016.

Σημειώνεται ότι παρέχεται η δυνατότητα σε όσους και όσες για κάποιο λόγο δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις 1ου και 2ου DAN που προηγήθησαν, να συμμετάσχουν και αυτοί στις εξετάσεις που θα διεξαχθούν παράλληλα με αυτές για το 3ο και 4ο DAN καθώς επίσης και αυτοί που πρέπει να επανεξεταστούν.

Για την Επιτροπή.

Ο Πρόεδρος

Δ. Μαρτάκης

X