ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 1ου και 2ου ΝΤΑΝ

Η Ελληνική Ομοσπονδία Τζούντο πρόκειται να διοργανώσει εξετάσεις για 1ο και 2ο Νταν, που θα πραγματοποιηθούν στη Θεσσαλονίκη στις 18 – 19 Ιουνίου και στην Αθήνα 25 και 26 Ιουνίου 2016.

Κατόπιν τούτου παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν , μέχρι τις 13 Ιουνίου  2016 ημέρα Δευτέρα, τη σχετική αίτηση συμπληρωμένη, στα παρακάτω email :  director@hjf.gr ή στο grjudo@otenet.gr

Οι υποψήφιοι θα πρέπει μέχρι τις 15 Ιουνίου 2016 να έχουν καταθέσει στο Λογαριασμό της Ελληνική Ομοσπονδίας Τζούντο στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (080/480582-86). ΙΒΑΝ GR 16 0110 0800 0000 0804 8058 286 τα παρακάτω ποσά:  

Για το 1ο DAN κατατίθεται το ποσό των 140,00 €(εκατόν σαράντα ευρώ) όπως έχει οριστεί

Για το 2ο DAN το ποσό των 160,00€ (εκατόν εξήντα ευρώ) όπως έχει οριστεί  

Οι εξεταζόμενοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους κατά τη διάρκεια των εξετάσεων το αποδεικτικό κατάθεσης του ανωτέρω ποσού.

Τα διπλώματα όσων προαχθούν  θα παραλαμβάνονται μετά το πέρας των εξετάσεων. Όσοι δεν προαχθούν θα έχουν δικαίωμα μιας επανεξέτασης.  
Σε περίπτωση δεύτερης αποτυχίας τα χρήματα δεν επιστρέφονται.  

Στις εξετάσεις όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να φορούν αποκλειστικά ΛΕΥΚΟ ΤΖΟΥΝΤΟΓΚΙ!!!

Οι αιτήσεις θα πρέπει να είναι οι σωστά συμπληρωμένες και θεωρημένες από το σύλλογο του εξεταζόμενου. Το έντυπο της αίτησης  βρίσκεται στη διεύθυνση http://www.hjf.gr/event558 .

Οι εξετάσεις για τα νησιά έχουν προγραμματισθεί για το μήνα Ιούλιο του 2016.
 
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΧΕΙ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ  
 
Α. Διεξαγωγή Εξετάσεων  2016  για 1ο και 2ο DAN στην Θεσσαλονίκη.
 
 
Οι Εξετάσεις  για 1ο και 2ο DAN στην Αίθουσα Τζούντο του «Άρης JUDO CLUB» που βρίσκεται επί της οδού Ματθαίου στο Γήπεδο «Κλεάνθης Βικελίδης»
Στις 18 Ιουνίου 2016 και ώρα 17:30-20:00 για 2ο  DAN .    
Στις 19 Ιουνίου 2016 και ώρα 10:30-14.30  για 1ο  DAN .    
 
Β. Διεξαγωγή Εξετάσεων  2016  για 1ο και 2ο DAN στην Αθήνα.
 
 
Οι Εξετάσεις  για 1ο και 2ο DAN στην Αίθουσα Τζούντο στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (αίθουσα 10)
Στις 25 Ιουνίου 2016 και ώρα 11:00-15:00 για 1ο  DAN .    
Στις 26 Ιουνίου 2016 και ώρα 11:00-15.00  για 2ο  DAN .    
 
 
Για την Ε.Ο. Τζούντο

X