ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 1ου και 2ου ΝΤΑΝ

Η Ελληνική Ομοσπονδία Τζούντο πρόκειται να διοργανώσει εξετάσεις για 1ο και 2ο Νταν, που θα πραγματοποιηθούν στη Ρόδο στις 23 Ιουλίου 2016.

Κατόπιν τούτου παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν , μέχρι τις 18 Ιουλίου 2016 ημέρα Δευτέρα, τη σχετική αίτηση συμπληρωμένη, στα παρακάτω email : director@hjf.gr ή στο grjudo@otenet.gr

Οι υποψήφιοι θα πρέπει μέχρι τις 15 Ιουλίου 2016 να έχουν καταθέσει στο Λογαριασμό της Ελληνική Ομοσπονδίας Τζούντο στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (080/480582-86). ΙΒΑΝ GR 16 0110 0800 0000 0804 8058 286 τα παρακάτω ποσά:

Για το 1ο DAN κατατίθεται το ποσό των 140,00 €(εκατόν σαράντα ευρώ) όπως έχει οριστεί

Για το 2ο DAN το ποσό των 160,00€ (εκατόν εξήντα ευρώ) όπως έχει οριστεί

Οι εξεταζόμενοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους κατά τη διάρκεια των εξετάσεων το αποδεικτικό κατάθεσης του ανωτέρω ποσού.

Τα διπλώματα όσων προαχθούν θα παραλαμβάνονται μετά το πέρας των εξετάσεων. Όσοι δεν προαχθούν θα έχουν δικαίωμα μιας επανεξέτασης.

Σε περίπτωση δεύτερης αποτυχίας τα χρήματα δεν επιστρέφονται.

Στις εξετάσεις όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να φορούν αποκλειστικά ΛΕΥΚΟ ΤΖΟΥΝΤΟΓΚΙ!!!

Οι αιτήσεις θα πρέπει να είναι οι σωστά συμπληρωμένες και θεωρημένες από το σύλλογο του εξεταζόμενου. Το έντυπο της αίτησης βρίσκεται στη διεύθυνση http://www.hjf.gr/event558 .

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΧΕΙ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ

Διεξαγωγή Εξετάσεων 2016 για 1ο και 2ο DAN στη Ρόδο Οι Εξετάσεις για 1ο και 2ο DAN θα πραγματοποιηθούν στην Αίθουσα Τζούντο του σωματείου ΖΥΓΟΣ ΡΟΔΟΥ το Σάββατο 23 Ιουλίου 2016 ώρα 11.00.

Για την Ε.Ο. Τζούντο

X