ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ DAN ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΘΕΜΑ: Αλλαγή του τρόπου εξετάσεων DAN στην επικράτεια εφεξής. Σχετική εισήγηση του προέδρου Δημήτρη Μαρτάκη είχε γίνει στις 12/6/2015 με αριθμό πρωτοκόλλου 5413/15 και έγινε δεκτή από το Δ.Σ.

Ανακοίνωση Α΄
Όλοι οι σύλλογοι που ανήκουν στη δύναμη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τζούντο θα πρέπει να στείλουν έντυπο υπογεγραμμένο από τον πρόεδρο ή τον γενικό γραμματέα του συλλόγου που θα αναφέρει το όνομα του προπονητού ή των προπονητών καθώς και πόσα DAN κατέχει ή κατέχουν.
Θα πρέπει επίσης να αναφέρουν τα σωματεία την έδρα τους ή το Νομό στον οποίο ανήκουν.
Οι προπονητές πρέπει να έχουν δίπλωμα προπονητού από ΤΕΦΑΑ με ειδικότητα ΤΖΟΥΝΤΟ ή από τη Γ.Γ. Αθλητισμού.
Το έντυπο αυτό θα πρέπει να σταλεί στην Ε. Ο. ΤΖΟΥΝΤΟ υπ’ όψιν του προέδρου της επιτροπής Δημήτρη Μαρτάκη το αργότερο μέχρι 10 Μαρτίου 2016.
Διευκρίνιση α: Αν ο σύλλογος δεν ανταποκριθεί σε αυτά που απαιτούνται μέχρι την ημερομηνία που έχει ορισθεί, οι προπονητές θα χάσουν το δικαίωμα να διεξάγουν εξετάσεις στον χώρο τους και θα αναγκάζονται να πηγαίνουν στον τομέα όπου θα διεξάγονται εξετάσεις πάντα σε συνεννόηση με τον τομεάρχη τους.
Διευκρίνιση β: Αν ο τομεάρχης ο οποίος έχει ορισθεί δεν μπορέσει να ανταποκριθεί στο έργο του, θα πρέπει να έρθει σε επαφή με τον πρόεδρο επικρατείας, κ. Δημήτρη Μαρτάκη, ούτως ώστε να του παρασχεθεί η ανάλογη βοήθεια ή να αντικατασταθεί.
 
Ανακοίνωση Β΄
Αμέσως μετά την καταγραφή θα διεξάγουμε σεμινάρια για την πιστοποίηση των προπονητών στον τομέα που υπάγεται έκαστος, ώστε με τη σχετική πιστοποίηση που θα λάβει να μπορεί να διεξάγει εξετάσεις στον σύλλογό του εφεξής.
Διευκρίνιση: Στα σεμινάρια θα διδαχθούν το GO KΥU όπως έχει αποφασισθεί μετά από εισήγηση της επιτροπής ιεραρχίας dan και επιμόρφωσης, κατά το παρελθόν και έχει ψηφιστεί από την Ε.Ο. ΤΖΟΥΝΤΟ, καθώς επίσης και τα τρία ΚΑΤΑ που έχουν ορισθεί: α) NAGE NO KATA, β) KATAME NO KATA και γ) KIME NO KATA.
Μετά από αυτό οι προπονητές θα έχουν το δικαίωμα οι έχοντες 3ο DAN να απονέμουν 1ο DAN, οι έχοντες 4ο DAN να απονέμουν μέχρι 2ο DAN ή οι έχοντες 5ο DAN να απονέμουν μέχρι 3ο DAN. Για μεγαλύτερα DAN θα απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι στον τομεάρχη τους για να αναλαμβάνει η κεντρική επιτροπή τα περαιτέρω.
 
Ανακοίνωση Γ΄
Αφορά τους τομεάρχες. Ο κάθε τομεάρχης θα πρέπει να δηλώσει μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2016 υπ’ όψιν του προέδρου της επιτροπής ιεραρχίας τέσσερις ή πέντε υποτομεάρχες ιεραρχικά όπου ένας από αυτούς θα αναφέρει το email του που θα έχει και τη γραμματειακή υποστήριξη του τομέα, σε συνεργασία με τους άλλους στο email της Ε. Ο. ΤΖΟΥΝΤΟ καθώς και στο e-mail του προέδρου της επιτροπής Δ. Μαρτάκη info@yawara.gr.
Σχετικά με το έργο των τομέων, των τομεαρχών και των υποτομεαρχών αναφέρονται όπως διευκρινίσαμε και στην αρχή της ανακοίνωσης στην εισήγηση του προέδρου Δ. Μαρτάκη που έγινε στις 12/6/2015 με αριθμό πρωτοκόλλου 5413/15 και αναρτήθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου στην ιστοσελίδα www.yawara.gr στα θέματα Επιτροπής Ιεραρχίας DAN και Επιμόρφωσης και έτσι θα βρείτε τους τομείς που ανήκετε καθώς και τους τομεάρχες.
Η ιστοσελίδα της Ε. Ο. ΤΖΟΥΝΤΟ είναι www.hjf.gr.
 
Ακολουθεί επιστολή του υπευθύνου της Κεντρικής Επιτροπής Ιεραρχίας DAN και Επιμόρφωσης

Αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να ξέρετε ότι το εγχείρημα αυτό έγινε με μεγάλη δυσκολία, πάντα βέβαια για το όφελος του συνόλου.
Εδώ θα ήθελα να αναφέρω την αμέριστη υποστήριξη της Ε. Ο. ΤΖΟΥΝΤΟ και την άριστη συνεργασία με τον πρόεδρό της, κύριο Ιωάννη Καφενταράκη. 
Θέλω να ευχαριστήσω εγκάρδια και εγγράφως την ομοσπονδία και τον πρόεδρο όπου μου εμπιστεύτηκαν όλο το έργο.
Με αυτό το εγχείρημα μπορείτε εσείς οι προπονητές εφεξής να έχετε τον πρώτο λόγο στον χώρο σας και να μην μπορεί κανείς να σας εκμεταλλευτεί για προσωπικό όφελος. 
Εύχομαι να πετύχουμε φέρνοντας την καινούργια ενέργεια που χρειαζόμαστε όλοι για να δουλέψουμε σαν μια γροθιά. 
 
Με αθλητικούς χαιρετισμούς και με εκτίμηση προς όλους
 
Ο πρόεδρος 
 
Ιεραρχίας DAN και Επιμόρφωσης
 
Δημήτρης Μαρτάκης

X