Ανακοίνωση της Σχολής Προπονητών Γ’ κατηγορίας

Οι παρακάτω υποψήφιοι της σχολής προπονητών έχουν καταθέσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και δεν έχουν άλλες εκκρεμότητες. Κατόπιν τούτου, όσοι δεν έχουν καταθέσει τα δίδακτρα της φοίτησης, μπορούν να προβούν στην κατάθεση του σχετικού ποσού στο λογαριασμό της Ε.Ο. Τζούντο.

1. ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ Νικόλαος
2. ΠΑΝΤΕΡΗΣ Όμηρος
3. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Γεώργιος – Ρομπέρτος
4. ΜΠΑΪΛΗΣ Σταύρος
5. ΚΑΡΡΑΣ Δημήτρης
6. ΚΟΥΝΑΛΑΚΗΣ Νικόλαος
7. ΑΔΑΜΟΥ Γεωργία
8. ΚΑΡΑΒΑ Ελένη
9. ΠΟΛΥΓΕΝΗ Μαρία
10.ΓΑΛΑΝΗΣ Δημήτριος
11.ΚΑΨΑΛΗ Αναστασία
12.ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Στυλιανός
13.ΣΑΒΒΙΔΗΣ Δημήτριος

X