Ανακοίνωση της Επιτροπής Ιεραρχίας DAN και Επιμόρφωσης

Παρακαλούμε πολύ όλοι οι κάτοχοι dan να αποστείλουν ονοματεπώνυμο, σωματείο και ημερομηνία απόκτησης του κάθε dan, μέχρι τέλος Δεκεμβρίου στο director@hjf. Αυτό γίνεται σε μια προσπάθεια επίσημης καταγραφής όλων των κατόχων dan.

X