Ανακοίνωση της ΕΟ Τζούντο για εξετάσεις ΝΤΑΝ

Ανακοίνωση της ΕΟ Τζούντο για τις προσεχείς εξετάσεις ΝΤΑN: «Η ΕΟ Τζούντο ανακοινώνει ότι οι προσεχείς εξετάσεις ΝΤΑΝ θα πραγματοποιηθούν με τον ισχύοντα τρόπο εξετάσεων από την ορισθείσα αρμόδια επιτροπή ιεραρχίας και ΝΤΑΝ. Ο νέος τρόπος εξετάσεων, ο οποίος είχε ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα της ΕΟ Τζούντο, θα επανεξεταστεί σε μελλοντική συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης σε θέματα που θ` αφορούν την τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού»

X