Ανακοίνωση της ΕΟΤ για το Βαλκανικό του Τέκιρνταγκ

Ανω Λιόσια, 20/06/2013

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

1. Οι αθλητές και οι αθλήτριες που συμμετέχουν στην αποστολή για τους Βαλκανικούς Αγώνες στο Τέκιρνταγκ της Τουρκίας, στις 6 Ιουλίου 2013 πρέπει υποχρεωτικά να έχουν μαζί τους δύο (2) ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΕΣ υπεύθυνες δηλώσεις (μία υπογεγραμμένη από τον πατέρα και μία υπογεγραμμένη από τη μητέρα) στις οποίες θα αναφέρουν ότι «επιτρέπω στο παιδί μου (ονοματεπώνυμο) να ταξιδέψει στην Τουρκία για να λάβει μέρος στους Βαλκανικούς Αγώνες Παίδων-Κορασίδων στο Τεκιρντάγκ στις 6/7/2013».

 

2. Οι αθλητές ,οι αθλήτριες και οι προπονητές που συμμετέχουν, θα πρέπει να καταθέσουν στον λογαριασμό της Ομοσπονδίας στην Εθνική Τράπεζα (080/480582-86) το ποσόν των εξήντα (60) ευρώ που αφορά στη διαμονή και διατροφή τους στην Τουρκία.

 

3. Οι γονείς που θα επιβιβασθούν στο πούλμαν είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν τριάντα (30) ευρώ στον ανωτέρω λογαριασμό για τη μετακίνησή τους . Τα εξήντα (60) ευρώ που αφορούν τη διαμονή-διατροφή τους στην Τουρκία θα τα καταβάλλουν επί τόπου στο ξενοδοχείο.

4. Τα σωματεία πρέπει να αποστείλουν εγγράφως (φαξ) ή e-mail στο director@hjf.gr μέχρι την Τετάρτη 26 Ιουλίου 2013 συνολικά τα άτομα που θα συμμετάσχουν (αθλητές, αθλήτριες, προπονητές, συνοδοί, γονείς).

Για την Ε.Ο.Τ.

 

Ο Πρόεδρος               Η Γεν. Γραμματέας

 

Ι. Καφενταράκης           Μ. Νταμοτσίδου

X