Ανακοίνωση της ΕΟΤ για την είσπραξη της έκτακτης επιχορήγησης

Καλούνται τα σωματεία που είναι να εισπράξουν
ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ
την έκτακτη επιχορήγηση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
και έχουν ενημερώσει την ΕΟ Τζούντο
να προσέλθουν την Τετάρτη ή την Πέμπτη
από τις 10:00 έως τις 14:00
προκειμένου να εισπράξουν τα χρήματά τους

X