Ανακοίνωση προς όλα τα Αθλητικά Σωματεία της ΕΟΤ

Παρακαλούμε να τηρούνται οι κανόνες ορθής λειτουργίας των σωματείων και διεξαγωγής των αγώνων, κατά τον τρόπο που ορίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό, το Καταστατικό της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τζούντο και την Αθλητική Νομοθεσία.

Για παράδειγμα, απαγορεύεται η συμμετοχή αθλητών τιμωρημένων και διαγραφέντων σωματείων από την Ελληνική Ομοσπονδία Τζούντο, διοργανώσεις σεμιναρίων και εξετάσεων χωρίς την έγγραφη έγκριση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τζούντο.

X