Ανακοίνωση ΕΟΤ για σχολή προπονητών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΖΟΥΝΤΟ

ΤΗΛ 210-4834031-2, ΦΑΞ 210-4834033

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

ΑΡΤΑΚΗΣ & ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ, ΤΚ13343,

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

Αθήνα 5/5/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Ε.Ο. Τζούντο προτίθεται να ιδρύσει Σχολή Προπονητών Τζούντο Β΄ ή Γ΄ Κατηγορίας υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Οι προϋποθέσεις για τη φοίτηση και συμμετοχή στις Σχολές είναι οι κάτωθι:

Σχολή Γ΄ Κατηγορίας:

– Αρτιμέλεια σε βαθμό που δεν δημιουργεί πρόβλημα στη διδασκαλία του αθλήματος.

– Απολυτήριο Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής.

– Να έχει ηλικία μεγαλύτερη των 21 ετών.

– Κάτοχοι 1ου DAN και να έχει συμμετάσχει επί 5ετίας σε αγωνιστικές δραστηριότητες της Ε.Ο. Τζούντο. Για απόφοιτους ΤΕΦΑΑ απαιτούνται 2 έτη και για απόφοιτους ΙΕΚ (προπονητής αθλήματος) 4 έτη.

Σχολή Β΄ Κατηγορίας:

– Αρτιμέλεια σε βαθμό που δεν δημιουργεί πρόβλημα στη διδασκαλία του αθλήματος.

– Απολυτήριο Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής.

– Να έχει ηλικία μεγαλύτερη των 21 ετών.

– Να είναι κάτοχος Πτυχίου Προπονητή Τζούντο Γ΄ Κατηγορίας.

– Να είναι κάτοχος Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος προπονητή Τζούντο Γ΄ κατηγορίας εκδοθείσα από την ΓΓΑ.

– Να έχουν 2ετή προϋπηρεσία ως προπονητής Τζούντο ( μετά την άδεια άσκησης επαγγέλματος), η οποία να αποδεικνύεται είτε από βεβαίωση σωματείου /σωματείων θεωρημένη από την Ελληνική Ομοσπονδία Τζούντο είτε από σύμβαση θεωρημένη από ΔΟΥ.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στις υπό ίδρυση σχολές προπονητών και να την αποστείλουν με φαξ στη Γραμματεία της Ε.Ο. Τζούντο ( αρ. φαξ 210-4834033)

Για την Ε.Ο. Τζούντο

Ο Πρόεδρος                    Η Γεν. Γραμματέας

Ι. Καφενταράκης              Μαρ. Νταμοτσίδου

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΣΕ ΣΧΟΛΗ  ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΤΖΟΥΝΤΟ.

Ο/Η ………………………………………………..δηλώνω ότι ενδιαφέρομαι να φοιτήσω και να συμμετάσχω στη κάτωθι Σχολή Προπονητών Τζούντο

Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  
 
     

Αθήνα ………………

Υπογραφή ενδιαφερόμενου/ης ……………………………

X