Ανακοίνωση ΕΟΤ για Σχολή Προπονητών

Η καθυστέρηση όσον αφορά στην ολοκλήρωση της Σχολής Προπονητών δεν έχει να κάνει με την Ελληνική Ομοσπονδία Τζούντο, αλλά με τα πιστοποιητικά ποινικών μητρών και τη διασταύρωσή τους από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Η ΕΟ Τζούντο, από την πλευρά της έχει ολοκληρώσει όλες τις διαδικασίες για τη Σχολή Προπονητών, την οποία και έφερε εις πέρας με απόλυτη επιτυχία.

X