Ανακοίνωση-Ενημέρωση σχετικά με τα DAN 5o-6o

A)Στις εξετάσεις των DAN για 5ο-6ο, εάν ο εξεταζόμενος αποτύχει τη πρώτη φορά έχει δικαίωμα δεύτερης ευκαιρίας μετά από 3μηνο. Η δεύτερη εξέταση θα γίνεται στην Αθήνα και μόνο, χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση. Σε περίπτωση αποτυχίας και την 2η φορά, τα χρήματα που έχει καταβάλει για το δίπλωμά του θα του επιστρέφονται στο 50% σε λογαριασμό που θα κοινοποιήσει στην Ομοσπονδία. Το υπόλοιπο 50% θα παραμείνει στην Ομοσπονδία.

Β)Από τώρα και στο εξής τα 6α DAN και άνω θα συντάσσουν και θα παραδίδουν γραπτή εργασία. Σε αυτές τις εξετάσεις το θέμα της εργασίας είναι : Πως βλέπετε το Judo μέχρι σήμερα στην Ελλάδα και πως βλέπετε τη περαιτέρω εξέλιξη αυτού στο μέλλον; Τι προτείνετε; Η εργασία σας θα πρέπει να έχει έκταση περίπου 700(επτακόσιες) λέξεις. Γ)Ζητείται από όλα τα 6α DAN που έχουν αποκτηθεί μέχρι το 2012 να καταθέσουν και εκείνοι εργασία όμοια με την παραπάνω , δηλαδή με θέμα : Πως βλέπετε το Judo μέχρι σήμερα στην Ελλάδα και πως βλέπετε τη περαιτέρω εξέλιξη αυτού στο μέλλον; Τι προτείνετε; Η εργασία σας θα πρέπει να έχει έκταση περίπου 700(επτακόσιες) λέξεις. Γιατί έτσι θα έχουμε ένα πιο σφαιρικό αποτέλεσμα του πνεύματος του Τζούντο στην Ελλάδα. Οι εργασίες να σταλούν μέχρι την 31η Μαρτίου 2015. Δ)Η δική μου γραπτή εργασία που αφορά το 6ο και 7ο DAN έχει κατατεθεί στην Ομοσπονδία. Σαν υπόδειγμα σας παρουσιάζω τη δική μου εργασία για το 6ο DAN με θέμα : SΗΙΑΙ (Αγώνας), τι είναι και η ευρύτερη έννοιά αυτού. Οι εργασίες αυτές συνήθως δεν δημοσιοποιούνται αλλά το κάνω αυτό σαν παράδειγμα για όλους σας διότι αυτό γίνεται για πρώτη φορά στο χώρο του Τζούντο στην Ελλάδα. E)Τα χρήματα για το δίπλωμα μπορείτε να τα καταβάλετε μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου 2015.

Για την επιτροπή Ιεραρχίας DAN και Επιμόρφωσης
Ο πρόεδρος
Δημήτρης Μαρτάκης

X