Ανακοίνωση για τους υποψήφιους προπονητές Γ` κατηγορίας

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι προπονητές Τζούντο Γ΄ Κατηγορίας, στους οποίους δεν λείπει κανένα δικαιολογητικό συμμετοχής και το ονοματεπώνυμό τους περιλαμβάνεται στην αναρτηθείσα στην επίσημη ιστοσελίδα  της Ε.Ο. Τζούντο κατάσταση των υποψηφίων προπονητών, να καταθέσουν τα δίδακτρα φοίτησής τους, που ανέρχονται στα 250,00 ευρώ, σύμφωνα με το ΦΕΚ  Ίδρυσης της Σχολής (άρθρο 4 παρ 2).

Η κατάθεση θα γίνεται στο τραπεζικό λογαριασμό της Ε.Ο. Τζούντο που είναι :
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
IBAN: GR 16 0110 0800 0000 0804 8058 286

Στο αποδεικτικό κατάθεσης θα αναγράφεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου προπονητή καθώς και στην αιτιολογία «Σχολή Προπονητών Τζούντο».

Το πρωτότυπο αποδεικτικό κατάθεσης διδάκτρων θα παραδίδεται στο Διευθυντή της Σχολής κ. Καμπά Δημήτριο.

Εκ της Διοικούσας Επιτροπής της Σχολής.

X