Ανακοίνωση για την εκλογή αντιπροσώπων της ΕΟΤ στην ΕΟΕ

Σχετικά με την εκλογή αντιπροσώπων (τακτικού & αναπληρωτή) της ΕΟ Τζούντο στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή που θα λάβει χώρα την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2012 ανακοινώνεται ότι οι υποψηφιότητες πρέπει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου και ώρα 15:00, στη γραμματεία της Ομοσπονδίας ή με φαξ… Η σχετική ανακοίνωση και η αίτηση…

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (.jpg)

ΑΙΤΗΣΗ (.jpg)

X