Ανακοίνωση για την είσπραξη της τακτικής επιχορήγησης από τα σωματεία

Καλούνται τα σωματεία που δεν έχουν  υποβάλει ακόμα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την είσπραξη της τακτικής τους επιχορήγησης της περιόδου 2012-2013 από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, να τα καταθέσουν στη Γραμματεία της Ομοσπονδίας μέχρι τις 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014.

Μετά τις 20/10/2014 τα ποσά της επιχορήγησης δεν θα αποδοθούν καθώς πρέπει να ακολουθηθεί διαδικασία συμψηφισμού των χρημάτων με την αρμόδια υπηρεσία της ΓΓΑ.

Υπενθυμίζεται ότι τα σωματεία που εισέπραξαν την ανωτέρω επιχορήγηση οφείλουν να υποβάλλουν τον απολογισμό αυτής στη ΓΓΑ.

Για την Ε.Ο. Τζούντο

Ο Πρόεδρος                                                      Η Γεν. Γραμματέας

Ι. Καφενταράκης                                              Μαρ. Νταμοτσίδου

X