Ανακοίνωση για εξετάσεις 5ου και 6ου DAN

Αγαπητοί συνάδελφοι, οι εξετάσεις που αφορούν το 5ο-6ο DAN Κεντρική και Βόρειο Ελλάδα όπως Λιτόχωρο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα θα διεξαχθούν στο κλειστό γυμναστήριο «ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ» Λιτόχωρου στις 9 Μαΐου 2015 και ώρα 17.00. Οι επιτυχόντες στις εξετάσεις που αφορούν το 6ο DAN θα πρέπει μέχρι το τέλος του Μαΐου να έχουν καταθέσει και γραπτή εργασία με θέμα «Πως βλέπετε το Judo μέχρι σήμερα στην Ελλάδα και πως βλέπετε τη περαιτέρω εξέλιξη αυτού στο μέλλον; Τι προτείνετε;» Η εργασία σας θα πρέπει να έχει έκταση περίπου 700(επτακόσιες) λέξεις. Η γραπτή αυτή εργασία είναι αναπόσπαστο μέρος της εξέτασης για την προαγωγή. Αφορά επίσης και όλα τα 6α DAN που υπάρχουν στην Ελλάδα, βεβαίως όχι σαν εξέταση αλλά για τη περαιτέρω εξέλιξη του χώρου δίνοντας μας την άποψή σας.

Με τιμή,

Για την Ομοσπονδία,
Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ιεραρχίας DAN και Επιμόρφωσης
Δημήτρης Μαρτάκης

X