Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος

 • ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΦΕΝΤΑΡΑΚΗΣ
  ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΦΕΝΤΑΡΑΚΗΣ

Α’ Αντιπρόεδρος

 • ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ
  ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

Β’ Αντιπρόεδρος

 • ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΓΙΑΣ
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΓΙΑΣ

Γ’ Αντιπρόεδρος

 • ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

Γενικός Γραμματέας

 • ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

Αν. Γεν. Γραμματέας

 • ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΠΑΓΚΛΑΡΙΔΗΣ
  ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΠΑΓΚΛΑΡΙΔΗΣ

Ταμίας

 • ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΥΛΙΔΗ
  ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΥΛΙΔΗ

Αν. Ταμίας

 • ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ
  ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ

Εφορος Υλικού

 • ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΡΑΨΑΣ
  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΡΑΨΑΣ

Μέλη

 • ΣΒΕΤΛΑΝΑ ΜΙΣΑΪΛΟΒΑ
  ΣΒΕΤΛΑΝΑ ΜΙΣΑΪΛΟΒΑ
 • ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
 • ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ
  ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ
 • ΤΣΙΛΦΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
  ΤΣΙΛΦΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 • ΣΟΦΙΑ ΚΕΧΙΟΠΟΥΛΟΥ
  ΣΟΦΙΑ ΚΕΧΙΟΠΟΥΛΟΥ
 • ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
  ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΦΕΝΤΑΡΑΚΗΣ
Πρόεδρος
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΓΙΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΠΑΓΚΛΑΡΙΔΗΣ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΥΛΙΔΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΡΑΨΑΣ
ΣΒΕΤΛΑΝΑ ΜΙΣΑΪΛΟΒΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ
ΤΣΙΛΦΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΚΕΧΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
X