ΗΛΙΚΙΑΚEΣ ΚΑΤΗΓΟΡIΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 2019
ΠΑΙΔΕΣ Β’

Γεννηθέντες το 2007-2008 ( ΣΙΜΕ – ΚΑΝΣΕΤΣΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ)

Κατηγορίες: -26, -30, -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60,+60 ΚΙΛΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ: 2΄ΛΕΠΤΑ

ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β΄

Γεννηθείσες το 2007 – 2008 ( ΣΙΜΕ – ΚΑΝΣΕΤΣΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ)

Κατηγορίες: -24, -28, -32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, +57 ΚΙΛΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ:  2΄ΛΕΠΤΑ

ΠΑΙΔΕΣ  Α΄

Γεννηθέντες το 2005- 2006 ( ΣΙΜΕ-ΚΑΝΣΕΤΣΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ)

Κατηγορίες: -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, -73,+73 ΚΙΛΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ: 3΄ΛΕΠΤΑ

ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α΄

Γεννηθείσες το 2005-2006 (ΣΙΜΕ – ΚΑΝΣΕΤΣΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ)

Κατηγορίες : -32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63 ΚΙΛΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ: 3΄ΛΕΠΤΑ

ΕΦΗΒΟΙ:

Γεννηθέντες το 2002-2003-2004

Κατηγορίες : -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90, +90 ΚΙΛΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ: 4΄ΛΕΠΤΑ

ΝΕΑΝΙΔΕΣ :

Γεννηθείσες το 2002-2003-2004

Κατηγορίες : -40, -44, -48, -52, -57, -63 , -70, +70 ΚΙΛΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ: 4΄ΛΕΠΤΑ

ΝΕΟΙ ΑΝΔΡΕΣ:

Γεννηθέντες το 1999- 2000 – 2001

Κατηγορίες : -55, -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100 ΚΙΛΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ: 4΄ΛΕΠΤΑ

ΝΕΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ :

Γεννηθείσες το 1999- 2000 – 2001

Κατηγορίες: -44, -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78 ΚΙΛΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ: 4΄ΛΕΠΤΑ

ΑΝΔΡΕΣ:

Γεννηθέντες μέχρι την 31-12-1998

Κατηγορίες: -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100, ΚΙΛΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ: 4΄ΛΕΠΤΑ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ:

Γεννηθείσες μέχρι την 31-12-1998

Κατηγορίες: -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78, ΚΙΛΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ: 4΄ΛΕΠΤΑ

 

Σημειώσεις

Οι κατηγορίες των juniors, οι οποίες θα αγωνίζονται μόνο σε τουρνουά ορίζονται ως εξής:
Mini – juniors: γεννηθέντες/γεννηθείσες το 2013 -2014
Juniors B: γεννηθέντες/γεννηθείσες το 2011 – 2012
Juniors A: γεννηθέντες/γεννηθείσες το 2009 – 2010
X